ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟

br

منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟

منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟
منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟

کمربندی است در آسمان با پهنای حدود 18 درجه که دایرة البروج(مدار ظاهری خورشید) در میان آن قرار دارد.

از آنجایی که همه سیارات، یعنی سیاراتی که با چشم غیرمسلح دیده می شوند و عبارتند از:

عطارد (تیر)، زهره (ناهید)، مریخ (بهرام)، مشتری (هرمز) و زحل (کیوان) در سطوحی اطراف خورشید دور می زنند که تقریبا موازی با سطح مدار زمین است‌ بنابراین همیشه نزدیک دایرة البروج در آسمان قرار دارند.

درواقع محل خورشید ماه و سیارات را همیشه بایستی در منطقة البروج پیدا کرد. که این به زبان ساده تر یعنی منطقة البروج شامل دائرة البروج (مدار ظاهری خورشید) در وسط و مدار ماه و پنج سیاره می باشد.

منطقة البروج با توجه به خط دا‌ئرة البروج و همراه با آن، به دوازده برج تقسیم می شود که عبارتند از ۱۲ صورت فلکی که در این منطقه قرار دارند و خورشید هر ماه تقریبا یک بار از میان هر برج می گذرد.

نام برج ها ی منطقة البروج که توسط دانشمند ایرانی به نام عبدالرحمان صوفی در سال 964 میلادی در اصفهان تعیین و ترسیم شده،عبارتند از:

برج حمل (قوچ، بره)، برج ثور (گاو نر)، برج سرطان (خرچنگ)، برج اسد (شیر)، برج سنبله (خوشه، دوشیزه)، برج میزان (ترازو)، برج عقرب (کژدم)، برج قوس (کمانگیر)، برج جدی (بزغاله نر یا بزماهی)، برج دلو (آب ریز)، برج حوت (ماهی).

در مطالعات باستانی طالع بینی که تصور می شد حرکت اجسام سماوی در زندگی مردم اثر می گذارد اهمیت زیادی برای منطقة البروج قائل بودند. البته به علت حرکت تقدیمی زمین.

امروزه برج ها نسبت به صورتهای هم نام خود تقریبا به اندازه یک برج جابجا شده و بازمانده اند، به صورتی که امروزه برج حمل در صورت فلکی حوت تحویل می شود نه در صورت فلکی حمل.

منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟
منطقة البروج یا کمربند آسمان چیست؟

منظقة البروج را با نام های فلک البروج و گرد آسمان نیز می شناسند.

راه های ارتباط با ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!